O nádorech a rakovině

O nádorech a rakoviněRakovina je noční můrou dnešního civilizovaného světa. Postihuje obrovskou část lidské populace a to bez omezení věku, pohlaví a místa výskytu v lidském organismu. Procenta úmrtnosti na toto onemocnění neustále stoupají v závislosti na vlivu životního prostředí a životním stylu.

Rakovina, nebo lépe řečeno nádorová onemocnění, vznikají abnormálním chováním buněk, které podlehnou relativně autonomnímu růstu a vymknou se tak kontrole organismu. Zjednodušeněji můžeme říct, že se jedná o přirozené buňky v organismu, které se tak nějak zblázní a začnou dělat v těle neplechu. Za normálních okolností se v těle buňky množí z toho důvodu, aby došlo k obnovení staré či poškozené tkáně, což je přirozený proces každého organismu. Pokud se ovšem buňky začnou množit nadměrně, vzniká nádor.

Nádory dělíme na nezhoubné a zhoubné, tedy na benigní a maligní. Benigní, neboli nezhoubné nádory neprorůstají do okolních tkání, kupí se a tvoří různé nežádoucí útvary v těle. Můžeme si je představit jako třeba bradavice. Narůstají a nabývají na velikosti a mohou tak způsobovat různé obtíže tlakem na okolní tkáň, proto je nutné tyto nádory operativně odstranit, což jde většinou bez větších problémů. Tyto nádory většinou neznamenají pro člověka ohrožení života.

Pak jsou tu ale nádory zhoubné – maligní a s těmi už je daleko těžší pořízená. Tyto nádorové buňky mají tendenci prorůstat do okolní tkáně, živí se jí a způsobují tak nenapravitelné škody v lidském organismu, které mohou vést až k úmrtí. Maligní buňky se mohou z původního (primárního) ložiska rozšířit lymfatickou cestou či krevním oběhem do celého těla, kde se usadí a založí druhotná ložiska, tzv. metastázy. Nejčastěji se tak usazují například v játrech, plících, ledvinách, močovém měchýři, mozku, kostech, atd.

Nádory dále dělíme podle jejich primárního ložiska (podle místa vzniku v organismu). Mluvíme o tzv. karcinomech – např. karcinom plic, karcinom prsu, karcinom žaludku, leukémie = zhoubné onemocnění postihující bílé krvinky, melanom = nádor postihující kůži, atp.

Aktuální nabídka přípravků

Životní prostředí a špatný životní styl jsou převážně nejčastějšími příčinami vzniku nádorových onemocnění. Naše tělo je díky špatným stravovacím návykům a zlozvykům opakovaně vystavováno vlivu škodlivých látek, se kterými se musí denně vypořádat. Tyto toxiny zanášejí náš organismus a podporují tak vznik zhoubného onemocnění. Pokud se tedy chceme vyvarovat, resp. snížit riziko nádorového onemocnění, měli bychom se vyvarovat kouření, nadměrného pití alkoholu, tučných jídel, živočišných tuků, nedostatku vitamínů a vlákniny, pozor také na obezitu a nedostatečný výdej energie (nedostatek pohybu), apod. Dalšími rizikovými faktory, které přispívají ke vzniku nádorových onemocnění, je například dědičnost, chemikálie podporující vznik nádorů – tzv. karcinogeny, stres, ale také věk nad 45-50 let.

Nejlepší obranou proti vzniku nádorového onemocnění je prevence. Zdravý životní styl nám sice nezaručí, že nás rakovina nepostihne (ještě stále zbývá spousta jiných faktorů, které zapříčiňují vznik nádorů), ale rozhodně tak můžeme alespoň snížit riziko tohoto zákeřného onemocnění.

© 2023 Rakovina tlustého střeva - Příznaky, diagnostika i léčba rakoviny tlustého střeva