Léčba kolorekt. karcinomu

Léčba kolorektálního karcinomuLéčebné postupy při zjištění kolorektálního karcinomu se případ od případu různí. Léčba musí být pacientovi tzv. „ušitá na míru“ v závislosti na lokalizaci a rozsahu onemocnění. Rozličnost tohoto onemocnění podněcuje stanovení individuálních léčebných metod seřazovaných různě v průběhu léčby. Přesto je několik základních postupů, které provázejí terapii u převážné většiny pacientů.

Základem je chirurgická léčba (tzv. resekce) spočívající v odstranění ložiska nádoru spolu s částí střeva. Aby bylo možno operativní výkon považovat za radikální (tzn. uzdravující), je nutno odstranit z těla pacienta veškerou nádorovou masu spolu s přilehlými lymfatickými uzlinami, kterými by se mohl nádor šířit dál lymfatickou cestou a zakládat druhotná ložiska (metastázy). Chirurgický zákrok je možno provést kolonoskopicky, laparoskopicky (drobnými centimetrovými řezy do dutiny břišní – většinou 2-3) nebo laparotomicky (otevření dutiny břišní jedním velkým řezem).

Chemoterapie (cytostatická léčba): Chemoterapeutickou léčbu je možno do léčebného procesu zařadit buď před operativním výkonem nebo po něm. Pokud je nádor inoperabilní, je nutné nasadit před operací takzvanou neoadjuvantní léčbu cytostatiky. Ta má za úkol nádor zmenšit nebo usnadnit jeho vyjmutí a zároveň při operaci zabrání rozšíření nádorových buněk do okolní tkáně. Chemoterapie podávaná po radikálním operačním výkonu se nazývá adjuvantní. Jejím úkolem je zlikvidovat nádorové buňky, které se mohly uvolnit do krevního řečiště či lymfatických cest, ale také mikrometastázy, které již mohly být na jiném místě v těle založeny.

Radioterapie: se užívá spíše u nádorových onemocnění konečníku. Stejně jako u chemoterapií, můžeme radioterapie rozdělit na neoadjuvantní a adjuvantní. Často se v léčbě používá v kombinaci s chemoterapií.

Biologická léčba: jejím cílem je napadání přímo nádorových buněk v organismu bez poškození ostatních buněk zdravé tkáně. Blokuje růst nádoru a nedovoluje jeho další šíření do organismu a napomáhá imunitnímu systému jednodušeji zničit nádorové buňky. Nejedná se však o léčbu dostupnou všem pacientům, je velmi náročná z hlediska ekonomického a záleží také na dalších faktorech (jako je typ nádoru, dosavadní léčebné postupy apod.)

Aktuální nabídka přípravků

© 2024 Rakovina tlustého střeva - Příznaky, diagnostika i léčba rakoviny tlustého střeva